Strandskydd

Här hittar du information om vad strandskydd innebär, när du behöver en strandskyddsdispens samt hur du söker dispensen.

Strandskydd är ett generellt områdesskydd som finns runt hav, sjöar och vattendrag i hela Sverige. Strandskyddet finns för att värna om allemansrätten och friluftslivet men även områden som är biologiskt värdefulla. Strandskydd gäller genrerellt 100 meter upp på land samt 100 meter ut i vattnet från strandlinjen. Mer information om vad strandskydd, och strandskyddsdispens, innebär finner du på Länsstyrelsen i Södermanlands webbplats.

Den 15 december 2020 beslutades om utvidgat strandskydd till 300 meter vid Mälaren i Strängnäs kommun. Strandskyddet får därmed samma omfattning i Södermanlands del av Mälaren som i övriga Mälaren. Mer information om beslutet kan du läsa om på Länssytrelsen i Södermanlands webbplats.


Inom områden med strandskydd finns ett generellt förbud mot alla typer av byggnader och anläggningar, även friggebodar och Attefallsåtgärder, bryggor och staket. Det innebär att du inte får:

 • Bygga nytt eller bygga till.
 • Ändra byggnader eller deras användning.
 • Utöka hemfridszonen genom att anlägga gräsmattor, rabatter eller ställa ut utemöbler.
 • Avgränsa området med staket.
 • Gräva eller förbereda för byggnation.
 • Uppföra anläggningar eller anordningar som exempelvis bryggor, pirar, vägar eller parkeringsplatser.
 • Muddra eller påla i vatten.
 • Ändra livsvillkoren för djur och växter på annat sätt, exempelvis genom att gödsla, dika ut eller fylla upp.
 • Fälla mer än något enstaka träd.

Om du har särskilda skäl kan du få dispens från strandskydds-bestämmelserna. Det gäller till exempel för platser som redan är tagna i anspråk för lagligt uppförd bebyggelse eller annan användning, eller för anläggningar som inte kan uppföras på annan plats.

Kommunen beslutar om dispens från strandskyddet i de flesta fall och länsstyrelsen kan komma att överpröva och upphäva kommunens beslut. Inom områden med strandskydd och andra skyddsbestämmelser, som naturreservat eller landskapsbildsskydd, är det länsstyrelsen som prövar ansökan om dispens.

Länsstyrelsen i Södermanland beslutade den 1 november 2011 (dnr 511-4310-2011) att förbuden i 7 kap . 15 § MB inte ska gälla kompletteringsåtgärder till en huvudbyggnad som vidtas inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen än 25 meter och inom tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Är du osäker på vad det innebär, kontakta byggenheten i Strängnäs.

Kontakt

 • Byggenheten

  Via Kontaktcenter:

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  kontaktcenter@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Bygglovshandläggare kan nås på telefon alla vardagar mellan klockan 10.00-12.00. Ring via Kontaktcenter på telefonnummer 0152-29100.

 • Samhällsbyggnadskontoret

  Telefon:

  0152-291 00

  E-postadress:

  msn@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2021