Lediga tomter

I Strängnäs kommun är det mark- och exploateringsenheten som ansvarar för den kommunala tomtkön och försäljning av de kommunala småhustomterna. När tomter är klara för försäljning erbjuds de till personer i tomtkön.

Så fungerar tomtkön

När du står i tomtkön kommer vi att kontakta dig när tomter till försäljning finns. Du kan då fylla i en intresseanmälan på den tomt du är intresserad av. Principen är att den som stått längst i kön får välja tomt först. Eventuella kvarvarande tomter säljs sedan via mäklare och dessa kan då köpas av dig som inte står i tomtkön. Köparen bör alltid kontakta mark- och exploateringsenheten för att få information om vad som gäller för en viss tomt.

Avgift

Avgiften för att stå i den kommunala tomtkön är 400 kronor per år.

Anmälan till tomtkön

Du kan göra din anmälan digitalt eller via pappersblankett:

 • Skicka blanketten till: Strängnäs kommun, Mark- och exploateringsenheten, 645 80 Strängnäs.

Ändrade uppgifter

Det är ditt ansvar att se till att dina personuppgifter är uppdaterade i tomtkön. Om kommunen inte har ditt rätta namn och din rätta adress är risken stor att tomterbjudanden och annan information inte når fram.

Lämna tomtkö

Vill du inte längre stå i Strängnäs kommuns tomtkö behöver du meddela Mark- och exploateringsenheten.

Aktuella försäljningar

Här kan du läsa mer om tomter som är till försäljning just nu.

När kommunen har nya tomter till försäljning ges information på hemsidan och i utskick till alla de sökande i tomtkön. Du anmäler ditt intresse för en eller flera av tomterna och du blir kontaktad om du tilldelats en tomt. När köpeavtal är skrivet och du erlagt full köpeskilling är du ägare till tomten. Registrering av lagfart ska du göra på Lantmäteriet.

Ska du ta banklån för att finansiera köpet av din tomt tillkommer en sk pantbrevskostnad som är 2 procent på lånebeloppet. Det är även viktigt att räkna med kostnaden för att bygga det hus du vill ha på din tomt samt de driftskostnader som tillkommer till ditt boende.

Kommunen vill att du har byggt ditt hus inom tre år efter att du blivit ägare till tomten. I annat fall kan det bli aktuellt att ta ut en extra avgift om denna byggnadsskyldighet inte uppfylls, detta kommer att stå skrivet i det avtal som upprättas vid köpet av tomten.

Anslutningsavgifter och andra kostnader

Utöver kostnaden för tomten tillkommer bland annat anslutningsavgifter för V/A, el, eventuellt tele/bredband samt kostnader för nybyggnadskarta, bygglov och lagfart.

Lagfart

Ansökan om lagfart gör du hos Fastighetsinskrivningen på Lantmäteriet inom tre månader efter köpet. Stämpelskatt och expeditionskostnad uppgår för privatperson till 1,5 procent av tomtpriset.
Lagfartsansökan: lantmateriet.se
Lantmäteriet, telefon: 077-163 63 63

Bygglov

Kontakta bygglovsenheten på angående den typ av hus du får uppföra samt vilken placering som är tillåten.

Nybyggnadskartor

GIS-enheten på Samhällsbyggnadskontoret tillhandahåller nybyggnadskartor.

Elnät, fjärrvärme, stadsnät

Sevab Strängnäs Energi
Telefon: 0152-460 50
Hemsida: sevab.com

Kontakt

 • Mark- och exploateringsenheten

  Telefon:

  0152-293 02

  E-postadress:

  mex@strangnas.se

  Besöksadress:

  Nygatan 10
  645 80 Strängnäs

  Ordinarie telefontider:

  Vardagar mellan klockan 10.00 och 12.00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 november 2023