Undantag från renhållningsföreskrift

Kommunen kan ge dispens från kommunal slam- och latrintömning om fastighetsägaren bedöms kunna omhänderta sitt slam eller latrin på ett sätt som är betryggande för miljön och människors hälsa.

Undantag från renhållningsföreskriften som handläggs av kommunens miljöenhet:

  • Dispens för slamtömning, sophämtning, latrinhämtning samt slutligt omhändertagande av urin, slam och latrin. Installation av någon form av mulltoa eller annan toalett som inte är en vattentoalett.
  • Kompostering av matavfall.

När du ansöker om att få kompostera ditt hushållsavfall, slam eller latrin ska du bifoga en beskrivning av din komposthållare.

Avgifter

För ansökning om undantag från renhållningsföreskriften, det vill säga dispens från sophämtning, slamtömning eller latrinhämtning debiterar miljöenheten en timmes handläggningstid. Ingen avgift faktureras för handläggning av anmälningar om kompostering av hushållsavfall.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 december 2021