Kretslopps- och avfallsplan med föreskrifter

Under vintern 2022/23 pågår ett arbete med att ta fram nya avfallsföreskrifter för Strängnäs kommun.

Nu är den nya Kretslopps- och avfallsplanen antagen den gäller för perioden 2023-2027.

Samtidigt som en ny avfallsplan för kommunen har tagits fram har även de avfallsföreskrifter som hör till uppdaterats. Föreskrifterna berättar vilka regler som gäller för exempelvis små avlopp, sophämtning och hur sopor ska sorteras. Förslaget på avfallsföreskrifter hittar du här.

Var med och påverka

Nu kan du vara med och påverka genom att lämna dina synpunkter senast den 28 februari 2023 via mejl eller brev.

Märk ditt mejl med diarienummer TFN/2022:717-003 och skicka det till teknikochfritidsnamnden@strangnas.se.

Märk ditt brev med diarienummer TFN/2022:717-003

 Postadress:

Strängnäs kommun

Teknik- och servicekontoret

Nygatan 10

645 80 Strängnäs

 

Du kan också lämna ditt brev i kommunhusets brevlåda i entrén på Nygatan 10 i Strängnäs.

Mer information

Här är tips på användbara länkar och källor för dig som vill veta mer.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2022