Återvinna och sortera

Många resurser som ingår i de produkter vi använder är ändliga och vi behöver därför ta tillvara på de saker som redan har producerats.

Minska ditt avfall

Genom att noggrannare tänka igenom inköp innan de görs och se till att det vi redan äger används så länge som möjligt kan vi minska mängden avfall vi skapar, det är bättre än all återvinning i världen.

Avfallstrappan, eller avfallshierarkin som den också kallas, är bestämd av EU och visar prioriteringsordningen för de olika sätten som vi kan hantera vårt avfall på.

Helst ska avfall förebyggas på ett sådant sätt att det inte ens uppstår. I andra hand ska det återbrukas eller återanvändas genom att exempelvis lämnas till second hand-affärer. Om det inte är möjligt ska avfallet återvinnas. Det görs via närmaste återvinningsstation eller genom sortering hemma i de olika färgglada påsarna.

För det avfall som inte går att återvinna blir alternativet istället att använda det för energiutvinning. Då eldas materialet upp och bidrar på så sätt till energiproduktionen.

Som ett sista alternativ, om inget annat är möjligt, ska deponering (soptipp) väljas.

Förebygg avfall

Nedan följer lite tips på saker som du själv enkelt kan göra för att förebygga ditt eget avfall. De flesta tipsen innebär dessutom att du även sparar både pengar och tid när du får mindre avfall att ta hand om!

  • Nej tack till papper: minska din papperspost genom att tacka nej till reklam och byta från pappersfaktura till e-faktura eller autogiro
  • Byt engångsgrejer till flergångsgrejer: plastpåsen blir en återanvändbar bärkasse, pappersmuggen blir en termosmugg och kaffefiltret i papper blir ett flergångsfilter
  • Ägodela: ha en gemensam verktygsbod eller -låda, använd den gemensamma tvättstugan om du har en eller starta en bilpool med grannarna.
  • Ta hand om det du har: Laga skjortan där sömmen har gått upp, rensa och ominstallera datorn och måla eller klä om möbler och inredning du redan har istället för att köpa nytt.

Återvinningsstationer

Förpackningar, tidningar, batterier och kläder kan lämnas på återvinningscentralerna runt om i kommunen. Förpackningsinsamlingen AB (FTI) ansvarar för återvinningsstationerna i Strängnäs, Mariefred och Stallarholmen medan SEVAB ansvarar för stationerna i Länna och Kalkudden.

Förpackningsinsamlingen, FTI AB ansvarar för städning och tömning av kommunens återvinningsstationer. Synpunkter på stationerna lämnas direkt på FTIs webbplats. Det går också bra att ringa telefonnummer 0200-88 03 11 eller skicka e-post till strangnas@ftiab.se.

Upphämtning av förpackningar

Du som inte har fastighetsnära insamling eller har svårt att ta dig till en återvinningsstation för att lämna dina förpackningar har möjlighet att beställa hämtning av företaget TMR, Tailor-Made Responsibility. Det kostar ingenting för dig som privatperson utan tjänsten finansieras av producentföretagen. Tjänsten är tillgänglig för boende i både villa och lägenhet men kräver fast vägförbindelse till platsen där förpackningarna hämtas.

Kommunen ansvarar inte för denna tjänst utan förmedlar bara information om att alternativet finns. Mer information hittar du på TMR:s hemsida TMR Pick-Up Service - Dina förpackningar hämtas hemma

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2023