Hospitalsgatan blir sommargata på försök

Emma Hjelm näringslivschef

Från och med den 15 maj blir Hospitalsgatan i Strängnäs en så kallad sommargata. Det ger butiker och matställen möjlighet att utveckla handelsstråket på platsen. En mer levande och trivsam plats för alla bidrar också till en ökad trygghet.

En sommargata skapas genom att man stänger av en central gata helt eller delvis för biltrafik under sommaren för att skapa en mer levande och trivsam plats för invånare och besökare. Planen är att Hospitalsgatan blir sommargata mellan den 15 maj och 31 augusti.

– Jag är så glad att vi äntligen ska få testa att skapa en riktigt trevlig sommargata. En sommargata gör att gränsen mellan inomhus och utomhus blir mindre påtaglig. Butiker och restauranger kan använda mer av gaturummet samtidigt som vi skapar ett levande promenadstråk med sittplatser, växter, enklare utsmyckning och ytor för lek och aktivitet. Det kommer att gynna våra företagare samtidigt som staden blir vackrare och tryggare för både våra invånare och turister i alla åldrar, säger Emma Hjelm, näringslivschef i Strängnäs kommun.

Ett levande promenadstråk

Hospitalsgatan som promenadstråk binder ihop de centrala delarna och skapar ett mer naturligt flöde mellan Gyllenhjelmstorget, Ugglans park, Storgatan och hamnen vid Västerviken. Gatan ansluter också till Gyllenhjelmsgatan som leder upp till domkyrkoberget och den äldre bebyggelsen i staden. Idag används gatan ofta som en genomfartsled för biltrafik i stället för det promenadstråk det skulle kunna vara.

Dialog med berörda

Strängnäs kommun har haft dialog med alla butiksägare och fastighetsägare på Hospitalsgatan och fått positiv respons. Alla boende längs gatan och intilliggande gator med koppling till Hospitalsgatan kommer att få information om vad sommargatan innebär för dem. Kommunen kommer också att ta fram information om vilka åtgärder som har gjorts för att detta ska innebära så få hinder som möjligt för boende och verksamma i området. Även Räddningstjänsten har varit med i dialogen.

Viss trafik kommer fram under perioden

Viss trafik får åka med bil och andra motorfordon på en sommargata. Det gäller till exempel transporter, färdtjänst, boende- och blåljustrafik. Det kommer inte att vara möjligt att parkera längs gatan under perioden, med undantag för en parkering för rörelsehindrade.

Den 21 mars tog teknik- och fritidsnämnden ett beslut om att testa konceptet sommargata i Strängnäs. Beslutet börjar gälla när nämndprotokollet är justerat.

Planen är att omvandla Hospitalsgatan till sommargata mellan 15 maj och 19 augusti. Det kan dock dröja ett par veckor, till början av juni, innan allt är på plats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 mars 2023