Tosterö får fler busshållplatser

Nu öppnar två nya busshållplatser på Tosterö i Strängnäs. Fler hållplatser och nya busslinjer ska skapa tryggare skolväg för elever. Samtidigt möter vi behoven av busstrafik i bostadsområdet Stavlund.

De områden som får nya hållplatser och busslinjer är Frejastråket och det nya bostadsområdet Stavlund på Tosterö.

– En fungerande kollektivtrafik är en viktig del i vårt arbete med Agenda 2030 och hållbart resande. Vi hoppas att de nya busshållplatserna ska göra det enklare att välja ett hållbart alternativ genom att resa med kollektivtrafiken, säger Anders Ekman, stadsmiljöchef Strängnäs kommun.

De nya busslinjerna trafikeras från och med 20 mars. Busslinjerna som påverkas är 1, 325, 631 och 633. Du hittar alla tidtabeller och mer information om busslinjerna på Sörmlandstrafikens webbplats.

Stavlund får tillgång till kollektivtrafik

I takt med utbyggnaden av Stavlund har behovet av en fungerande kollektivtrafik vuxit.

– Vi vill göra det enkelt för kommuninvånarna att göra miljömedvetna val. Hållbart resande och fossilfria transporter är dessutom ett prioriterat område i kommunens klimat- och energiplan. Den nya busshållplatsen ska göra det enklare för boende i Stavlund att resa klimatsmart, säger Anders Ekman.

Bussar som tidigare vänt i rondellen bakom Karinslundsskolan kommer nu fortsätta vägen upp mot Stavlunds torg och vidare ner på Enköpingsvägen. Den nya busshållplatsen ligger vid Stavlunds torg och trafikeras bara i en riktning.

Ny sträcka busslinje 1

Ny rutt för busslinje 1

Bussgata på Frejastråket skapar tryggare skolväg

Frejastråket öppnar för busstrafik med en ny hållplats på Anunds väg mellan Strängnäs Montessoriskola och Friskolan Karlavagnen. Det skapar en tryggare och mer trivsam väg både för skolelever, boende och övriga som rör sig i området.

– Vi har haft en bra dialog med både elever och boende i området under ombyggnationen av Frejastråket. Det har bidragit med flera goda inspel. Bland annat har ett stängsel och belysning satts upp intill vägen utanför skolorna. Även utformningen av vägen har anpassats efter önskemål från boende, säger Anders Ekman.

Vägen är en bussgata vilket innebär att det inte är tillåtet att trafikera sträckan med biltrafik.

Ny rutt busslinje 325 och 631

Ny rutt för busslinje 325 och 631

Ny rutt busslinje 633

Ny rutt för busslinje 633

Tips om hållbart resande

Du kan få tips på hur du kan göra dina resvanor mer hållbara, ekonomiska och hälsosamma via tjänsten Resvana som du hittar på vår sida för hållbart resande här på vår webbplats.

På sidan Klimat, miljö och hållbarhet kan du läsa mer om kommunens arbete mot fossilfria transporter och ta del av vår klimat- och energiplan , 612 kB..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 mars 2023