Kommunens politiska organisation för 2023-2026

Jacob Högfeldt (M) och Anders Härnbro (S) fortsätter som kommunalråd för Strängnäs kommun. Dessutom har ordförandeposterna till kommunens politiska nämnder nu tillsatts.

Vid årets sista sammanträde beslutade kommunfullmäktige om kommunens politiska organisation för 2023-2026. Till kommunalråd valdes Jacob Högfeldt (M) och Anders Härnbro (S). Till oppositionsråd valdes Lars Larsson (STRP).

Nya nämndledamöter och ordföranden

Kommunfullmäktige beslutade också om ledamöter och ersättare till kommunens politiska nämnder. Den politiska nämndorganisationen kommer att bestå av samma nämnder som under den senaste mandatperioden. Valnämnden minskas från nio till sju ledamöter respektive ersättare, men störst förändring är att val till uppdrag i de kommunala nämnderna fortsatt sker för ett år med undantag för kommunstyrelsen.

Till ordförande för de olika nämnderna utsågs:

Kommunstyrelsen: Jacob Högfeldt (M)

Barn- och utbildningsnämnden: Kenneth Larsson (M)

Kulturnämnden: Jennie Larsson Tjernström (S

Socialnämnden: Thord Modin (S)

Teknik- och fritidsnämnden: Christine Blomqvist Gyllby (M)

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden: Anders Härnbro (S)

Valnämnden: Leif Klingensjö (S)

Krisledningsnämnden: Jacob Högfeldt (M)

Tillträder 2023

Beslutet vinner laga kraft när protokollet är justerat. Samtliga ledamöter tillträder sina poster den 1 januari 2023.

Ta del av sammanträdeshandlingar och protokoll

På kommunens webbplats kan du läsa mer om kommunens politiska organisation och se samtliga ledamöter och ersättare för alla nämnder. Läs mer på sidan Kommunens organisation.

På kommunens webbplats hittar du också vår digitala anslagstavla där du kan ta del av kallelser, protokoll och övriga sammanträdeshandlingar inför politiska möten. Läs mer på sidan Kommunal anslagstavla.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022