• Startsida
  • / Nyheter
  • / Ingen satsning på finländsk klasslärarutbildning i Strängnäs

Ingen satsning på finländsk klasslärarutbildning i Strängnäs

Universitetet Åbo Akademi har valt att inte gå vidare med satsningen på en klasslärarutbildning enligt finländsk modell i Sverige. En anledning är att det var osäkert om studenterna skulle kunna få svenskt studiestöd.

Bildningsakademin i Strängnäs och Åbo Akademi tecknade för två år sedan en avsiktsförklaring för att verka för en klasslärarutbildning enligt finländsk modell i Sverige. Strängnäs kommun har, genom Bildningsakademin i Strängnäs, undersökt möjligheterna för att etablera en utbildning i Strängnäs kommun.

- Vi har lärt oss mycket under vårt samarbete med Åbo Akademi. Finlands lärarutbildningar är internationellt erkända. Vi kommer ta med oss det vi har lärt och fortsätta att satsa på fortbildning av våra lärare genom Bildningsakademin i Strängnäs. Självklart är vi besvikna, men vi respekterar Åbo Akademis beslut, säger Lars Ekström, kommundirektör.

Bildningsakademin i Strängnäs är ett samarbete mellan de kommunala skolorna och friskolorna för att stärka Strängnäs kommun som skolstad. Som en del av samarbetet finns det en årligt återkommande utbildning för att höja lärarnas kompetens och stärka samarbetet mellan skolorna, Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan (LÄS). Utbildningen sker i samarbete mellan Europaskolan och Strängnäs kommun.

Samarbetet med Åbo Akademi kan komma att utvecklas på andra sätt.

- Distansutbildningar blir allt viktigare och Åbo Akademi ser över hur de ska satsa på det. Kanske ett samarbete kring distansutbildningar kan vara ett alternativ för att stärka våra lärare och locka fler att välja att jobba här. Vi behöver både nya lärare och ta hand om de som redan jobbar här i kommunen. Skolan är en högt prioriterad fråga här i Strängnäs, säger Lars Ekström.

Läs tidigare nyhet om avsiktsförklaringen med Åbo Akademi här.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 december 2022