• Startsida
  • / Nyheter
  • / Så många tog del av information om smart elanvändning

Så många tog del av information om smart elanvändning

I slutet på oktober skickade Strängnäs kommun ut sms till invånare för att informera om smart elanvändning och få fler att välja fossilfritt elavtal. Nu ska utskicket följas upp med en enkät.

I början på december kommer ett nytt sms till de som fick tidigare utskick om smart elanvändning. Det är en uppföljande enkät för att samla information om invånarnas elanvändning och vilken effekt kampanjen haft. Svaren på frågorna kommer vara ett viktigt underlag för kommunens fortsatta arbete med energi- och klimatfrågor. Svaren kan inte kopplas till den som svarat.

– Svaren ska ge oss en bättre förståelse för de lokala förutsättningarna och hjälpa kommunen att prioritera sina insatser, säger Ragnar Lindén som hoppas att så många som möjligt svarar på frågorna.

10 000 sms skickades ut

Av de 10 000 sms som skickades ut nåddes till slut 9623 personer. Av dem gick 25 procent in på webbsidan strangnas.smartelanvandning.se för att ta del av information om elavtal, elförbrukning och vad en kan göra för att skapa klimatnytta och samtidigt hjälpa den egna plånboken.

– 25 procent är en bra siffra jämfört med likande insatser. Förhoppningsvis blir det några till som hittar till sidan i samband med utskicket om enkäten, säger Ragnar Lindén.

I Strängnäs kommun står elanvändningen för omkring en tredjedel av de energirelaterade klimatutsläppen. Med kampanjen Smart elanvändning vill kommunen hjälpa hushållen att ta kontroll över sitt elavtal och sin elförbrukning för både skapa klimatnytta och hjälpa den egna plånboken.

Tre enkla åtgärder alla kan göra

Att byta till fossilfritt elavtal är ett enkelt och ett billigt steg på vägen som sänder en tydlig signal till elproducenter och bidrar till att sätta press för energiomställningen.

Detta kan du göra för att snabbt skapa klimatnytta och hjälpa din hushållsbudget:

  • ha fossilfritt elavtal
  • gör aktiviteter som drar mycket el på natten
  • se över om timprisavtal passar dig
Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 december 2022