Strängnäs kommun inför visselblåsarfunktion

Strängnäs kommun har infört en funktion för visselblåsare. I visselblåsarfunktionen kan man anmäla misstanke om allvarliga missförhållanden i kommunens verksamheter.

Visselblåsarlagen ger skydd för personer som i ett arbetsrelaterat sammanhang har fått del av information om missförhållande och rapporterar informationen vidare.

Missförhållande kan vara exempelvis mutor, jäv eller betydande brister i säkerheten på arbetsplatsen. Den som visselblåser ska arbeta för kommunen, det kan bland annat vara en anställd, arbetssökande, praktikant eller konsult.

Visselblåsarfunktionen är viktig ur ett demokratiskt perspektiv och för att stärka förtroendet för Strängnäs kommun.

Här kan du läsa mer om visselblåsarfunktionen.

Andra sätt att rapportera det som inte fungerar

Det är bara i vissa fall som visselblåsarfunktionen ska användas. Är det något i verksamheten som inte fungerar kan den som är anställd vanligen kontakta en chef i verksamheten, HR-avdelningen eller sitt fackförbund.

Vill du anmäla fel eller skadegörelse som gäller gator, parker och grönytor eller andra allmänna platser? Gör då en felanmälan.

Medborgare eller brukare som har synpunkter eller klagomål på kommunens verksamhet kan lämna dem direkt till berörd verksamhet eller via vår e-tjänst. Det är en del av kommunens lagstadgade kvalitetsarbete att ta hand om synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2022