• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun på andra plats i enkät om företagsklimat

Strängnäs kommun på andra plats i enkät om företagsklimat

Strängnäs kommun fortsätter uppåt i Svenskt Näringslivs enkät om lokalt företagsklimat. Det totala omdömet resulterade i en andra plats i Sörmland. Speciellt bra har det gått inom området brott och otrygghet.

Förra året fick kommunen ett lågt betyg när Svenskt Näringsliv ställde frågor om brott och otrygghet till det lokala näringslivet. Kommunens näringslivschef Emma Hjelm har prioriterat det området under det senaste året.

– Vi hade ett möte i höstas med näringslivet och representanter från både Svenskt Näringsliv och Företagarna och pratade om resultat. Tyckte verkligen våra företagare att vi var bland de sämsta i Sverige? Statistiken speglar inte resultatet, det är mer en känsla tror jag, säger Emma Hjelm.

Första fredagen varje månad bjuder kommunen in till företagsfrukost. Dessutom deltar kommunens näringslivsfunktion på nätverksträffar, årsmöten och sammankomster som rör företagande arrangerat av andra.

– Vi flyttar runt på olika platser, till exempel padelhall, restauranger, köpcentrum. Det gör att vi får en bredd och når olika kretsar av företagare.
Om de vill träffas så ska vi ge dem tiden, lyssna och våga ta den konstruktiva kritiken. Jag tror att det är det som har varit nyckeln till vårt förbättrade resultat - ökad närvaro, ökat intresse och dialog, säger Emma Hjelm.

Näringslivsfunktion med bred kompetens

Kommunen vill prioritera ett bra samarbete med lokala företagare. Därför anställde kommunen Emma Hjelm som näringslivschef i mars 2021. Sedan dess har näringslivsfunktionen utvecklats med fler anställda med bred kompetens.

Joakim Swärd är näringslivsutvecklare med fokus på etablering och tillväxt, Ulrika Blom arbetar som näringslivskoordinator, Jenny Sellgren är konsumentvägledare, Emma Hjelm är näringslivschef och Thomas Öqvist är destinationskoordinator.

På vår webbplats kan ta del av hur Strängnäs kommun jobbar för att stötta lokala företagare.

Ta del av alla enkätsvar hos Företagsklimat

Drygt 32 000 företagare har tyckt till om företagsklimatet i sina respektive kommuner i årets enkätundersökning. Ta del av hela resultatet för Sveriges 290 kommuner på Foretagsklimat.se.

Sammanfattat svar på enkäten i en graf

Kommunen satsar brett på trygghet

De senaste åren har Strängnäs kommun satsat mycket resurser på att öka tryggheten i hela kommunen. I tät samverkan med polisen jobbar vi brett och systematiskt med samverkansöverenskommelser och medborgarlöften som grunden för arbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 31 maj 2022