• Startsida
  • / Nyheter
  • / Samarbete med Åbo Akademi för satsning på lärarutbildning i Strängnäs

Samarbete med Åbo Akademi för satsning på lärarutbildning i Strängnäs

Bildningsakademin i Strängnäs och Åbo Akademi har tecknat en avsiktsförklaring för att verka för en klasslärarutbildning enligt finländsk modell i Sverige.

Under 2022 ska Bildningsakademin i Strängnäs och Åbo Akademi i Finland se över samverkansformer, och undersöka hur utbildningen ska bedrivas. Målet är att första intag av elever ska ske hösten 2023. Utbildningen vänder sig till lärarstudenter som vill bli klasslärare från förskoleklass och upp till årskurs 6.

– Vi ser det här som ett spännande projekt och en utvecklingsmöjlighet för hela kommunen, säger Lars Ekström, kommundirektör i Strängnäs kommun och ordförande i Bildningsakademin i Strängnäs.

– Finländsk pedagogik är internationellt erkänd och vi ser stora möjligheter för Åbo Akademis svenskspråkiga lärarutbildningar i Sverige och Norden. Ett sådant här samarbete stärker såväl den svenska som den finländska lärarutbildningen och vi är glada över att satsningen nu tar ett viktigt steg framåt, säger Fritjof Sahlström, dekan vid fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier på Åbo Akademi.

Större del pedagogik

När lärarstudenterna genomgått utbildningen efter fem år finns möjligheten att undervisa åk F-6 i både Sverige och Finland.

– Meningen är att förlägga praktik och de mest verksamhetsnära delarna av utbildningen i Strängnäs och de mera akademiskt inriktade delarna vid Uppsala universitet. Den finländska klasslärarutbildningen innehåller större andel pedagogik än den svenska motsvarigheten och ger en master of education, Det ingår även specialpedagogik i den finländska utbildning, vilket gör den annorlunda och intressant, säger Johan H Larson, vice ordförande i Bildningsakademin i Strängnäs.

Tre aktörer i samverkan

Satsningen har i dagsläget tre huvudsakliga aktörer: finska Åbo Akademi, Uppsala universitet och Strängnäs kommun genom Bildningsakademin i Strängnäs.

Bildningsakademin i Strängnäs är ett samarbete mellan de kommunala skolorna och friskolorna för att stärka Strängnäs kommun som skolstad. Samtliga skolhuvudmän i kommunen ingår i samarbetet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 16 december 2021