Markanvisningsprogram Stavlund i Strängnäs

Nu pågår markanvisning för kvarteren Bolmörten och Munkkålet i området Stavlund, på Tosterön. Det innebär att företag bjuds in för att lämna anbud på marken för att bygga bostäder där.

Så här går det till

De företag som är intresserade av området lämnar in sitt anbud som är en form av förslag där man beskriver hur man har tänkt att bygga. Förslagen behöver stämma överens med områdets detaljplan. De ska också innehålla beskrivning av byggnadssätt och materialval ur miljö- och hållbarhetsperspektiv.

Här kan du ta del av markanvisningsprogrammet i sin helhet: Markanvisningsprogram kvarteret Bolmörten och Munkkålet. , 1 MB.

Beslut i kommunfullmäktige

Sista dag för att lämna in anbud är 17 januari 2022. Förslagen utvärderas av en jury bestående av tjänstepersoner inom kommunen. Juryn tar sedan fram ett förslag till ett beslut på vem eller vilka som får bygga. Kommunfullmäktige tar det slutgiltiga beslutet och det planeras att ske under våren 2022.

Stavlund

Stavlund ligger på Tosterön med närhet till natur- och vattenområden. Området byggs succesivt ut med 400 nya bostäder i form av villor, radhus, parhus och flerbostadshus. Många hus är redan inflyttade, ett flertal är snart inflyttningsklara och flera bostäder planeras att byggas. På webbsidan Stavlund kan du läsa mer om projektet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2021