En byggnad blir två i Larslunda

Det blir två separata byggnader istället för en stor på Larslunda sport- och fritidscenter.

- Genom att dela på simhall och sporthall tar vi bland annat bättre hänsyn till miljön och landskapet i Larslunda, säger Bo Nordebrink, projektledare på Teknik- och servicekontoret.

I januari 2021 tog kommunstyrelsen beslut om att simhall och idrottshall ska byggas i Larslunda.

Under förarbetet har både möjligheter och utmaningar visat sig. Genom att bygga två separata byggnader, istället för en, hoppas projektgruppen att öppna för fler intressenter i anbudsförfarandet.

- Eftersom det är en simhall och en idrottshall som ska byggas kan vi nu få anbud från flera olika företag. Det är inte alla som har rätt kompetens och kan ta på sig ett stort projekt som innehåller både en sporthall och en simhall, säger Bo Nordebrink.

Det är omfattande hallar som planeras. I simhallen ska det finnas en 25-meters bassäng, 200 publikplatser, två multibassänger och ett barnområde. Sporthallen ska ha två fullstora hallar och plats för 800 sittande publik i huvudarenan.

Utomhusmiljön planeras

Mellan hallarna och fotbollsplanen kan ett torg med en aktivitetsyta skapas. Platsen kan användas för spontanidrott och kanske även kringaktiviteter och olika evenemang.

Förhoppningen är att två byggnader istället för en ska ge lägre kostnader för markarbeten och utredningar. De båda byggena behöver inte nödvändigtvis gå parallellt med varandra och det blir enklare att ha kontroll på byggkostnaderna.

Under vårens regn blev delar av Larslunda-området översvämmat. Avrinning för dagvatten är därför en viktig fråga som kan komma att påverka områdets utformning. I planeringen ser man nu över hur den bäck som rinner genom området kan tillvaratas och lyftas fram.

Under oktober drar en arkeologisk förundersökning igång på Larslunda. Slutundersökningen blir klar under våren 2022.

- Larslunda har varit en boplats under lång tid. Det ska bli intressant att se vad arkeologerna hittar, säger Stina Norrbom, projektledare för exploatering.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 september 2021