Tre nya Silviasystrar uppvaktades

Fredagen den 4 juni uppvaktades tre nyexaminerade Silviasystrar digitalt av bland annat socialnämndens ordförande Bodil Mellgren, verksamhetschef för äldreomsorgen Eva Alama och enhetschefer från särskilt boende.

Jessica Kihlgren (Riagården), Doreen Oneka Oyella (Isabellagården) samt Ban Alshafey (Kristinagården) kan efter två års utbildning titulera sig Silviasystrar.

Utbildningen till Silviasyster ger undersköterskor en unik spetskompetens inom demensvård samt möjlighet till personlig utveckling. I rollen som handledare sprider Silviasystrarna kunskap om behoven som personer med demenssjukdoms har till anhöriga och kollegor.

Silviasysterutbildningen ger 60 högskolepoäng med fokus på omvårdnad vid demenssjukdom och undersköterskans roll som samordnare för en god vård och omvårdnad. Utbildningen utgår från den palliativa vård filosofin, som bygger på symtomkontroll, kommunikation och relationer, teamarbete samt stöd till närstående.

Efter genomgången utbildning får studenterna ta emot Silviahemmets brosch och rättighet att bära titeln Silviasyster.

Utbildningen har skett på distans och halvfart under två års tid vid Sophiahemmets högskola i Stockholm. Under studietiden har undersköterskorna arbetat som vanligt på våra enheter och skött studierna på fritiden. Silviasysterutbildningen finansieras av Andréns Stiftelsen för läkarvård.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juni 2021