Fira biologiska mångfaldens dag med en dag i naturen

Den 22 maj är det biologiska mångfaldens dag. Dagen kom till för att påminna oss om hur viktigt det är med biologisk mångfald, artrikedom och variation i vår natur. 

Vi är alla en del av vår biologiska mångfald och den är viktig för att vår jord ska kunna fortsätta leva. Idag är vi medvetna om dess betydelse för oss människor och vad vi kan förlora om vi inte tänker oss för.

Ta en tur i vår natur

Visste du till exempel att människan mår bra av att vistas i natur med en rik biologisk mångfald? Strängnäs kommun vill uppmuntra alla att ta en tur i vår natur med öppna sinnen. Titta lite närmare på insekterna som bryter ner växtmaterial, lyssna på de olika fåglarnas läten eller känn hur häggen doftar nu.

Var finns naturen?

Här på vår webbplats finns tips på både vandringsleder i skogen, badplatser vid olika sjöar, ängsmark och hagar. Men du kan också uppleva den biologiska mångfalden genom att titta lite närmare på en blomma som fått besök av en humla eller en vattenpöl som fungerar som både dryck, bad eller skydd för dem som lever en stund i geggan på botten.

Nytt bihotell öppnar

Den 22 maj öppnar ett nytt bihotell i Ugglans park i Strängnäs. Det är med anledning av både Biologiska mångfaldens dag men också en del av Kulturdagen 2021. Titta gärna förbi!

Kanske blir du inspirerad att bygga ett eget? Mer information om vad ett bihotell är och vad man sa tänka på när man bygger ett hittar du på webbplatsen Rikare trädgård.

Varför bevara den biologiska mångfalden?

Här kommer några exempel varför det är så viktigt:

 • Vi behöver mat och rent vatten.
 • Vi har ett ansvar att lämna över en hållbar planet till kommande generationer.
 • Det är viktigt för välmående, kreativitet, upplevelser och inspiration – biologisk mångfald har visat sig påverka människors välbefinnande positivt.
 • En stor variation med många arter ger en natur som kan klara av störningar. Det är en förutsättning för att vi också i framtiden ska kunna nyttja och njuta av allt det som naturen erbjuder och som vi är beroende av.
 • Arternas egenvärde och rätt att finnas till – vi har ett etiskt ansvar att inte utrota andra arter.

Vad kan du göra för att gynna den biologiska mångfalden?

Exempel på vad du kan göra:

 • Sätt upp fågelholkar, fladdermusholkar och bihotell.
 • Lämna en del av trädgården lite ”ovårdad och vild”.
 • Gör en del av gräsmattan till en äng.
 • Odla blommor som gynnar vilda insekter.
 • Anlägg dammar och våtmarker.
 • Lämna kvar död ved på marken.
 • Köp närodlad och ekologisk mat.

Vill du ha fler tips? Kika in på webbplatsen Rikare trädgård.

Vad gör kommunen för att gynna den biologiska mångfalden?

Strängnäs kommun arbetar på flera sätt, här är några exempel:

 • Planera hållbart med hänsyn till naturmiljön.
 • Skydda natur genom kommunalt naturreservat.
 • Plantera växter som gynnar pollinatörer.
 • Sluta använda giftiga bekämpningsmedel.
 • Frihugga värdefulla träd.
 • Bekämpa invasiva arter.
 • Planera för våtmarker.

Om biologiska mångfaldens dag

År 2002 utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Sedan år 2017 uppmärksammas dagen allt mer i Sverige och behovet är stort. Arter försvinner i snabb takt och förlusten av biologisk mångfald är en av våra viktigaste frågor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 maj 2021