Klipp häcken för bättre trafiksäkerhet

Om växtlighet invid gator och gång- och cykelvägar blir för hög skymmer den sikten i trafiken. Det ökar risken för olyckor. Därför är det viktigt att säkerställa god sikt för de som kör och rör sig på gatorna.

Här har vi har listat några viktiga åtgärder som kan rädda liv:

 • Du som har utfart mot gata
  Vid utfart ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter från gatan inom markerad sikttriangel. Sikten ska vara fri minst 2,5 meter från gatan och längs gatan/gångbanan.
 • Du som har hörntomt
  Om din tomt ligger intill en gång- och cykelväg eller gata ska du se till att dina växter inte är högre än 80 centimeter i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet.
 • Plantera på rätt ställe
  Stora buskar och träd bör placeras minst 2 meter innanför tomtgräns. Häck- och buskplantor bör placeras minst 60 centimeter innanför tomtgräns.
 • Du som har tomt intill gata
  Häckar och buskar bör växa inom eget tomtområde. Om du har buskar eller träd som sträcker sig ut över gata eller gångbana ska du se till att det finns fri höjd för trafikanterna. Den fria höjden ska vara 2,5 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelväg och minst 4,6 meter över körbana.
 • Träd och buskar växer
  För att bibehålla god sikt är det viktigt att redan vid planteringstillfället föreställa sig trädens och buskarnas utveckling några år framåt så att man placerar dem tillräckligt långt från vägen. Växterna brer ut sig olika mycket beroende på vilken art man väljer, vilken klimatzon man befinner sig i, jordens beskaffenhet och skötseln. Hos plantskolor kan man få tips om arter som passar trädgården klimat- och funktionsmässigt, liksom skötselråd.

Mer information

För dig som vill ha mer information om lagar och bestämmelser kring häckar och buskage kan du läsa mer på vår samlingssida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023