• Startsida
  • / Nyheter
  • / Strängnäs kommun går in i ett nytt bevakningsavtal från 1 maj

Strängnäs kommun går in i ett nytt bevakningsavtal från 1 maj

Från och med 1 maj 2021 har Strängnäs kommun efter en upphandling gått in i ett nytt avtal gällande bevakning med Avarn Security, som ersätter Securitas. Avtalet omfattar all bevakning av kommunens fastigheter och lokaler, och förebyggande arbete i kommunala verksamheter, som till exempel fritidsgårdar eller skolor. 

Den så kallade kommunbilen med väktare som ronderar alla kommundelar kommer också att ersättas av Avarn Security.

Det innebär inte så stora förändringar mot det förra avtalet i praktiken, utan den stora skillnaden är att kommunen går in i ett nytt avtal med en ny leverantör av tjänsten.

Några exempel på vad som ingår i avtalet

  • Förebyggande arbete – leverantören ska i samarbete med beställarna aktivt arbeta förebyggande mot bland annat skadegörelse, inbrott, brand och vattenskador.
  • Områdesbevakning – rondering med den så kallade kommunbilen, larmutryckning och åtgärdsservice för alla kommunala bolag.
  • Störningsjour för kommunala bostadsbolaget SBAB.

Vad gör kommunbilen?

Några exempel på uppgifter som kommunbilen ska utföra:

  • Förebyggande arbete i form av till exempel besök på fritidsgårdar och andra anläggningar eller offentliga platser. Det ska göras i syfte att knyta kontakter med ungdomar och olika grupperingar i området i samverkan med till exempel polis och räddningstjänst, socialtjänst, frivilligorganisationer samt övriga organisationer och intressenter som arbetar för en trygg kommun.
  • Insats vid olaglig parkering på fastighetsbolagets och bostadsbolagets fastigheter.
  • Utryckning till larm och utförande av skyddsåtgärder, till exempel skyddstäckning vid krossat glas.
  • Assistans vid störningar i SBAB:s bostäder.
  • Rapportera klotter och skadegörelse.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 april 2021