Många synpunkter om mötesplats Åkers gröna uterum

I slutet av mars bjöd Strängnäs kommun in Åkersbor till en dialog om parken på Torget vid Folkets hus. Dialogen kunde göras på flera olika sätt för att nå så många som möjligt. Engagemanget hos invånarna har varit stort, vilket är jätteroligt. Stort tack för det!

Dialogen genomfördes genom en utställning i parken som delats in i sex delar eller stationer med olika teman. Där presenterade stadsmiljöenheten några förslag på hur man kan utveckla parken. Utgångspunkten var synpunkterna som kommit in tidigare under vårens medborgardialoger om mötesplats Åker. Besök gärna sidan Utveckling av mötesplats Åker för mer information om hela processen.

Deltagare kunde lämna in sina synpunkter både som en digital enkät men också på papper. Dessutom bjöd vi in till ett digitalt möte med möjlighet att ställa frågor och diskutera.

Många synpunkter ska vägas samman

Nu har vi gått igenom alla inkomna synpunkter. De har sammanfattats i ett dokument , 108 kB. men vi redovisar också en sammanfattning här.

Vi kan konstatera att de allra flesta är positiva till att parken får ett ansiktslyft, även om det finns lite olika åsikter kring vad som behövs och inte. Och så måste det så klart få vara. Det som sticker ut är att relativt många har synpunkter på att den befintliga muren enligt planerna ska tas bort för att göra plats för andra önskemål som har kommit in. Det har också kommit in en skrivelse till kommunen, där vikten av att bevara muren understryks. Vi kommer därför att ha ytterligare en dialog när det gäller muren för att säkerställa att slutresultatet blir så bra som möjligt.

Sammanfattning av synpunkterna

Här kommer en sammanfattning av de inkomna synpunkterna listade efter varje tema eller delområde i parken.

De är indelade på samma sätt som i enkäten. Den kursiva texten beskriver vad delområdet handlar om.

Scen och fika

Ett trädäck anläggs för möjlighet att slå sig ner på en fika, men kan också användas som scen om man flyttar stolar och bord.

De allra flesta tycker att det är ett bra förslag. Synpunkt om att lägga scenen framför huset mot parken så man använder huset som akustikvägg. Önskemål om fikabord, solbäddar och bänkar förekommer.

Belysning

Belysningen som står idag byts ut till fina gatlyktor och för att öka trygghetskänslan kommer mer belysning i form av punktbelysning på träd.

Alla tycker att bättre belysning är bra. Sedan har det inkommit förslag på solpaneler på mötesplatsens tak som elförsörjning, markbelysning och användning av energieffektiva lampor. Någon tycker att vi borde ta hjälp av en expert på ljusdesign och några funderar över vilken stil man har tänkt sig - tidstypisk för miljön, äldre stil eller modern stil?

Det har också kommit in andra perspektiv som till exempel:

Inte så bra för nattlevande djur med belysning på träd.

Woodland (naturmiljö)

Den stora rabatt som det nu står en gran i fylls på med härliga växter med ”skogskänsla” och flisade stigar i rabatten gör det möjligt att komma de olika växterna nära. Små stockar grävs ner i gräsmattan för en möjlig sittplats samt något för barnen att leka på.

De allra flesta som svarat är positiva till idén (60 svar).

Några synpunkter som har kommit in:

  • Bra men lämna en öppen yta för publik i anslutning till scenen.
  • Ordna insektshotell eller bihotell för solitära bin.

De som svarat att de inte tycker att det är en bra idé menar att skogen redan finns runt knuten.

Någon har lämnat tips om vedmurning – en billig metod för att mura.

Brandsäkert material och formbart i alla tänkbara former. Man murar med ved och murmaterialet består av lera, gödsel och halm till exempel. Håller fantastiskt bra.

Pergola och fontän

För att få en torgkänsla vill vi anlägga en gatstensyta och en fontän i parken. Fontänen består av en kanon som har anknytning till Åkers styckebruks historia. I pergolan kan man sitta och titta ut över parken. Vi har valt att placera pergolan på en sådan plats att den ska skymma kiosken på andra sidan vägen.

Relativt många tycker att kiosken förfular området och tycker att det är bra om den skyms av pergolan - eller att kiosken tas bort. Några anser att muren ska vara kvar och kanske fiskar i dammen. Man önskar att det ska finnas gott om sittplatser och möjlighet till picknick.

Spel i storformat

Önskemål om spel i storformat har kommit in under medborgardialogen. Vår plan är att anlägga ett schackbräde i gräsmattan - det placerar vi där det i dag finns en mur. De fina stenarna i muren kommer att användas till andra ändamål i parken.

Efter att schack blivit populärt också bland många unga, kanske efter nutida en tv-seriesuccé, har flera önskat schackspel. Även här är det stora flertalet positiva till förslaget, medan några hellre ser annat än schackspel på den här ytan:

  • Sätt dit en karusell för barnen istället!
  • Ett spel som går fortare än ett parti schack.
  • Hade hellre sett ni satsar mer på de yngre barnen - mer lekparkshörna.
  • Schack låter bra om spelpjäserna är lättillgängliga.
  • Kanske tre i rad är bra, för då kan man hitta egna spelpjäser av stenar, pinnar, vantar eller liknande föremål.
  • Nedgrävd studsmatta?
  • Finns möjlighet till King-ruta någonstans?
  • Vem har koll på pjäserna? Stor risk att dessa sprids över byn.

Några tycker att det är bra att muren försvinner och lämnar plats för annat, men ganska många av de som svarat anser att det är viktigt att muren får vara kvar.

Boulebana och dricksvatten

Önskemål om boulebana har framkommit flera gånger flera i dialogen. Det finns det också utrymme till där muren idag är placerad. Dricksvattnet som idag finns mitt i parken kommer att flyttas ut närmare vägen, möjligen i anslutning till boulebanan. En palissad (ett staket byggt av trästörar nedtryckta i marken) ska byggas som avskärmning intill boulebanan.

Relativt många har svarat att det redan finns en boulebana i Åker, medan andra tycker att en boulebana i parken vore trevligt. Dricksvatten tycker de flesta är en bra idé. Någon tycker att palissaden kan byggas vid lekplatsen, så föräldrarna kan kännas sig lite trygga att barnen inte bara springer rakt ut från parken på torget.

Knyt gärna samman med Sörmlandsleden på något sätt.

Vad händer nu?

Nu kommer vi att se över de synpunkterna som har kommit in och utifrån dem fortsätta utveckla parken. Vi vill också påminna om att arbetet kommer att ske över två till tre års tid innan allt är klart.

Vi kommer också att bjuda in till en ny dialog med fokus på muren i parken. Muren är i ganska dåligt skick, så är det möjligt att restaurera den? Vad har den för betydelse för platsen ur ett arkitekturhistoriskt perspektiv? Vad kostar det? Dessa och andra frågor ska vi hitta svar på längre fram.

Redan nu i vår börjar kommunens parkarbetare att jobba med planteringar, belysning och annat markarbete.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 april 2021