Värna miljön när du tvättar bilen

Tvättar du bilen hemma? Det förorenade vattnet riskerar att hamna i våra vattendrag och i vårt dricksvatten. Genom att tvätta bilen rätt gör du en insats för miljön.

Den bästa platsen att tvätta bilen på är i automattvätt eller gör-det-själv-hall. Där finns oljeavskiljare som gör att oljor och metallhaltigt slam skiljs bort från vattnet. Det förorenade vattnet går sedan vidare till reningsverket.

Om du tvättar bilen på gatan eller garageuppfarten rinner vattnet ut i en dagvattenbrunn som inte är ansluten till något reningsverk. Det förorenade tvättvattnet går då orenat ut i bäckar och åar och hamnar till sist i någon sjö eller i havet. I Strängnäs kommun hamnar tvättvattnet oftast slutligen i Mälaren, där vi hämtar vårt dricksvatten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 april 2021