• Startsida
  • / Nyheter
  • / Lovskola för att fler gymnasieelever ska nå studiemålen

Lovskola för att fler gymnasieelever ska nå studiemålen

business concept - businesswoman working with calculator in office

På påsklovet anordnar Thomasgymnasiet lovskola för att fler elever ska nå målen i främst matematik. Det är också möjligt att besöka skolans studiecoachverksamhet som är öppen alla dagar på påsklovet för de elever som behöver hjälp med skolarbetet.

Eftersom en stor del av undervisningen på den kommunala gymnasieskolan har skett via fjärrundervisning under läsåret 2020-2021 finns det behov av att förstärka undervisningen för elever som har hamnat efter.

- Vi vill att så många elever som möjligt ska nå målen och blir godkända. Därför känns det bra att vi nu kan förstärka läsåret med extra dagar och provtillfällen, säger Daniel Moberg, rektor på Thomasgymnasiet.

Dessa insatser görs för att fler elever ska nå målen:

  • Påsklovsskola hålls den 6–9 april. Fokus ligger på matematik.
  • Studiecoachverksamheten är öppen den 6-9 april för elever som behöver hjälp med skolarbetet.
  • Vissa helger under perioden 17 april–30 maj finns det möjlighet att skriva prov för att nå målen i andra ämnen.
  • Elever som inte klarar målen under ordinarie vårtermin ges möjlighet att gå sommarskola den 14-18 juni.

Barn- och utbildningsnämnden har fattat beslutet om att elever kan få undervisning utanför ordinarie läsårsdagar enligt förordningen om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Elever och vårdnadshavare har fått mer utförlig information via lärplattformen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 mars 2021