Satsning på lärare stärker skolstaden Strängnäs

Sanna Hillerdal och Angelica Sandberg.

I slutet av mars examineras 25 lärare som har varit med i kommunens och friskolornas gemensamma satsning på fortbildning för lärare, LÄS-projektet.

- Det finns bara vinster med att vara med i LÄS. Vi får toppenbra föreläsningar, läsa intressant litteratur, höja kompetensen och diskutera med kollegor. Det är positivt för hela kommunen, säger Sanna Hillerdal, lärare på Kommunal vuxenutbildning.

Lärarfortbildning genom ämnesmässig samverkan, LÄS, vänder sig till erfarna lärare som vill höja sin kompetens och samarbeta med andra lärare med liknande bakgrund. LÄS-projektet är ett samarbete mellan Europaskolan och Strängnäs kommun och en del av utvecklingen av skolstaden Strängnäs.

För att kunna gå utbildningen LÄS ska man vara klasslärare eller ämneslärare - från åk 1 till gymnasiet, inklusive vuxenutbildningen - inom språk, matematik, naturvetenskap eller samhällsvetenskap.

Utbyter erfarenheter

Sanna Hillerdal och Angelica Sandberg är båda lärare inom bland annat samhällskunskap. Sanna undervisar på Kommunal vuxenutbildning och Angelica på Strängnäs Montessoriskola. Under ett år har de fått ta del av föreläsningar och jobba tillsammans i samhällskunskapsgruppen.

- Det har varit givande att träffa andra lärare med annan bakgrund, ålder och erfarenhet. Det har varit nyttigt att höra vad till exempel elever på gymnasiet har för kunskapsluckor. Vi har pratat om vad vi som kommun kan göra tillsammans för att stärka eleverna, säger Angelica Sandberg.

I samhällsgruppen har sex lärare från olika skolor ingått. Alla träffar har skett digitalt.

- Jag har fått mersmak för att jobba mer mellan skolorna och sudda ut gränserna. Vi har Strängnäs gemensamma barn. Skolorna ska jobba tillsammans, konstaterar Angelica.

Tar kunskapen vidare

Tanken med utbildningen är att deltagarna ska ta med sig kunskapen hem till sina skolor. Sanna har köpt in litteratur och har en läsgrupp med kollegorna på vuxenutbildningen. Målet är att de ska bli bättre på att lära ut digital kompetens och digital källkritik till eleverna.

- Digital källkritik är inte självklart för alla vuxna. Den digitala kompetensen kan också variera. Verklighetens behov har fått styra det jag har tagit med mig till vuxenutbildningens lärare och elever, säger Sanna.

Angelica har bland annat diskuterat klassrumsdesign med sina kollegor.

- Utbildningen LÄS visar att man inte är ensam som lärare, utan vi hjälper varandra. Att våga blotta sig och ta hjälp av andra är nyckeln till framgång, berättar Angelica.

Sanna och Angelica hoppas att de kan fortsätta hålla kontakten även efter utbildningen.

- LÄS är en toppensatsning som ligger i tiden. Som lärare utvecklas man hela yrkeslivet. Man är en reflekterande praktiker. LÄS är en möjlighet att ta sig vidare i sin professionella utveckling. Det är en högskoleutbildning light, säger Sanna.

Utbildningen ska stärka skolstaden Strängnäs

Examinationen sker i två delar, dels via gruppernas gemensamma presentationer som sker digitalt och dels som en personlig inlämningsuppgift. Efter genomförd utbildning får lärarna diplom. Det är tredje året som LÄS-projektet genomförs.

- Under alla de tre år LÄS har genomförts har deltagande lärare lyft fram de professionella föreläsarna och det värdefulla i det kollegiala lärandet. De ser en otroligt stor vinst i att få reflektera tillsammans med lärare på andra skolor, säger Martina Gustavsson, biträdande rektor på Europaskolan som är en av projektledarna för LÄS.

Strängnäs kommun och Frisk (Friskolorna i Strängnäs) samarbetar i Bildningsakademin Strängnäs, BAS.

- Att kommun och friskolor jobbar tillsammans med fortbildning av lärare och andra skolutvecklingsfrågor är unikt. Vi vill gemensamt stärka Strängnäs som skolstad. LÄS-projektet är en början på det långsiktiga arbetet, säger Tony Lööw, utbildningschef på Strängnäs kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 mars 2021