• Startsida
  • / Nyheter
  • / Vaccinationen av vård- och omsorgspersonal går enligt plan

Vaccinationen av vård- och omsorgspersonal går enligt plan

Nu har vaccinationen av kommunens vård- och omsorgspersonal dragit igång. Under vecka 7-8 kommer drygt 700 medarbetare att vaccineras i Campushallen i Strängnäs. Där kommer även flertalet av kommunens invånare att vaccineras senare i vår.

Den 18-19 februari vaccinerades den första gruppen av vård- och omsorgspersonal i Campushallen. Cirka 460 personer fick då sin första dos vaccin mot covid-19.

En av medarbetarna som valt att vaccinera sig är Tuire Lindberg, undersköterska inom hemtjänsten i Strängnäs kommun.

– Det känns bra att ha tagit första sprutan, både för de vi tar hand om ute i hemtjänsten och för oss själva som personal.

Tuire Lindberg vilar efter spruttagning. Det är obligatoriskt för alla att stanna kvar 15 minuter för observation efter vaccinationen.

Tuire Lindberg vilar efter spruttagning. Det är obligatoriskt för alla att stanna kvar 15 minuter för observation efter vaccinationen.

Vaccintillgången styr vaccinationsflödet

Det är regionen som styr vaccinationen utifrån tillgången på vaccin.

Kommunen ansvarar för att, i samverkan med regionen, planera och genomföra vaccination av brukare och vård- och omsorgspersonal som arbetar med nära omvårdad för dessa personer. I kommunens uppdrag ingår även att vara regionen behjälplig med vaccinationslokaler och viss administration.

- Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare som på olika sätt bidragit och ställt upp för att vaccinationen ska genomföras på ett så bra sätt som möjligt, säger kommundirektör Lars Ekström.

Lotta Johnson, bokningssamordnare för personalvaccinationen, Urban Örtberg, beredskapssamordnare och Malin Andersson, verksamhetsutvecklare hemsjukvården är några av dem som på olika sätt är involverade i vaccinationsarbetet.

Lotta Johnson, bokningssamordnare för personalvaccinationen, Urban Örtberg, beredskapssamordnare och Malin Andersson, verksamhetsutvecklare hemsjukvården är några av dem som på olika sätt är involverade i vaccinationsarbetet.

Den samordnande länken

Att boka tider och få till all logistik som krävs i lokalen är en utmaning.
Det är Lotta Johnson, bokningssamordnare på socialkontoret som i samverkan med Region Sörmland samordnar och organiserar vaccinationen av kommunens omsorgspersonal. Urban Örtberg som ansvarar för att hålla ihop kommunens vaccinationsarbete, på uppdrag av kommundirektören.


Reservlistor till hands

Om det vid slutet av en vaccinationsdag blir doser över har kommunen utifrån regionens instruktioner tagit fram en reservlista på personer som snabbt kan ta sig till vaccination. Hantering av restdoser styrs av den rutin som finns när det eventuellt blir vaccin över. I Strängnäs kommun följer vi Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning.

Här tar Lena Anderberg emot hälsodeklaration och kontrollerar legitimation. I mitten står Nina Svendsen och till höger Wajiha Ahmadi. De lotsar de som ska vaccineras enligt ett av regionen bestämt "flöde" genom lokalen.

Här tar Lena Anderberg emot hälsodeklaration och kontrollerar legitimation. I mitten står Nina Svendsen och till höger Wajiha Ahmadi. De lotsar de som ska vaccineras enligt ett av regionen bestämt "flöde" genom lokalen.

Fakta om vaccinationen i Strängnäs kommun

  • Den 5 januari startade vaccinationen mot covid-19 på kommunens särskilda boenden. Alla boende som tackat ja till vaccination har fått sin första och andra dos.
  • Därefter påbörjades vaccineringen av personer med hemtjänst och hemsjukvård, vuxna som bor med dem, samt personer över 90 år. Vaccinering för denna grupp pågår fortfarande.
  • Den 18 och 19 februari fick cirka 460 medarbetare inom kommunens vård- och omsorgsverksamheter sin första dos.

Läs mer om vaccination mot covid-19 på Region Sörmlands webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 25 februari 2021