• Startsida
  • / Nyheter
  • / Nya hyreslägenheter ska byggas i kvarteret Kungsfiskaren i Finninge

Nya hyreslägenheter ska byggas i kvarteret Kungsfiskaren i Finninge

förslag på hus i kvarteret Kungsfikaren

Nu är tävlingen om vem som ska utveckla området utmed Kilenvägen i närheten av Björkvägen avgjord. Tre hus med cirka 103 hyreslägenheter på en boyta på totalt 5000 kvadratmeter, med platser för gemenskap och trivsel, med fokus på hållbarhet ska byggas i kvarteret Kungsfiskaren.

- Vi är mycket nöjda med att vi fick in bra förslag som gjorde att vi kunde välja det som passar bäst för området och kommunen. Det vinnande förslaget går i linje med vårt hållbarhetsarbete och Agenda 2030, säger Jacob Högfeldt (M), kommunstyrelsens ordförande. Det gäller både utformning och material, boendeform och ekonomi. Vi ser ett fortsatt behov av hyreslägenheter, vi har höga ambitioner när det gäller hållbarhetsfrågorna och vi vill samtidigt säkra att vi får bra betalt för den kommunala mark vi avyttrar. Vi ser att allt detta ryms i det här förslaget.

Hållbarhet vann

Den 18 juni tog kommunstyrelsen beslutet att utse förslag nummer 5, Porten till Strängnäs, som vinnare att utveckla kvarteret Kungsfiskaren. Bakom det förslaget står Bergsundet Development AB. Bedömningsgruppen och kommunsstyrelsen var eniga i sin bedömning av det vinnande förlaget.

- Vi är mycket glada över att få vara en del av den fortsatta utvecklingen av Strängnäs, säger Johan Perslow, VD för Bergsundet Development. Vårt bidrag med hög arkitektonisk kvalité och prisrimliga bostäder känns helt rätt på denna plats och för Strängnäs befolkning. Nu ser vi fram emot att sätta igång projektet.

Det är första gången som kommunen har utlyst en tävling där hela hållbarhetstanken med Agenda 2030, har fått samma tyngd som det ekonomiska perspektivet.

En stadsmässig utformning

Stommen i förslaget utgörs av tre lameller som anpassats väl till platsens förutsättningar. Med en boarea om totalt ca 5095 kvadratmeter rymmer förslaget 103 hyreslägenheter i tre huskroppar i fyra och fem våningar. En gemensam grannskapspark ger möjligheter till olika former av aktiviteter och social samverkan som även inbjuder till samvaro utanför det egna kvarteret. Stommen utgörs av massivträ som tillverkats i Sverige och fasaden uppförs med en variation av trä och puts med inslag av fasadgrönska. Takmaterial består av bandtäkt plåttak med integrerade solceller. Längs Kilenvägen får husen en stadsmässig utformning med putsfasad i ljusare kulör och fasadgrönska, stödmurar och socklar i cortenstål och röd granit. Förgårdsmarken längs Kilenvägen med dess stödmurar och terraseringar ger ett livligt och varierat intryck.

Förslaget kan ändras något när arbetet nu ska färdigställas i detalj.

plankarta förslag för Kungsfiskaren

Kommunens krav

Kraven för tävlingen förutom kvalitetskriterier som att berika stadsmiljön visuellt, främja social samvaro, upplevd trygghet, mycket grönska och inbjudande att se på var:

  • Hyresrätter
  • Miljöbyggnad silver, enligt definitionen från Sweden Green Building Council
  • Hållbara materialval
  • Marknadsmässigt anbud

Anonymiserad process

Kommunstyrelsen som har det politiska ansvaret för utveckling av området och som tog beslut om tävlingen har inte vetat vilka företag som varit med i tävlingen under processen. De har istället tagit beslutet efter en matris där företagen fick poäng efter hur väl man uppfyllde kraven i förhållande till kvalitet och kostnad.

I bedömningsgruppen som har förberett ärendet jobbar planchef, mark- och exploateringschef, chef för strategienheten, samhällsbyggnadschef och en konsult på mark- och exploateringsenheten.

Bakgrund

Kommunstyrelsen beslutade 2019-02-27 att utlysa en markanvisningstävling för kvartersmarken i detaljplan, del av Strängnäs 3:1 ”Kungsfiskaren” i Strängnäs kommun och godkänna föreslaget markanvisningsprogram. Markanvisningstävlingen utlystes av mark- och exploateringsenheten under perioden 2019-04-24 till och med 2019-05-20. Totalt kom det in fem tävlingsförslag.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2019