Sprängningsarbeten vid Stavlund

De kommande månaderna kommer sprängningsarbeten att ske i området Stavlund på Tosterö i Strängnäs där 400 nya bostäder just nu uppförs.

Sprängningarna sker i samband med anläggning av vägar och ledningsarbete som genomförs i den norra delen av Stavlund. Sprängningsarbetet kommer att pågå dagligen till och med vecka 34 med uppehåll under vecka 28-31.

Boenden i området har fått information och det finns också skyltar utplacerade. Framkomligheten i trafiken kommer inte att påverkas.

Läs gärna mer om bostadsprojektet Stavlund på vår webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 juni 2019