Resultatet i folkomröstningen klart

Vid onsdagsräkningen den 12 september kunde Valnämnden visa ett slutgiltigt resultat av folkomröstningen avseende skolstrukturen i Strängnäs kommun.

Röstdeltagandet var stort för att vara en folkomröstning, men det är inte helt ovanligt när dessa sker i samband med allmänna val.

Av de röstberättigade så använde 58,7% sin röst i folkomröstningen.
Av dessa så röstade 70,5% för alternativ A:

  • Jag vill ha en skolstruktur enligt folkinitiativets förslag, d.v.s. att landsbygdsskolorna i Fogdö, Länna, Härad samt Tosterö ska bevaras samt att Stallarholmskolans årskurs 7–9 och Karinslundsskolans årskurs 7–9 ska vara kvar där de fanns innan beslutet om förändrad skolstruktur fattades av kommunfullmäktige.

15,3% av de röstande lade sin röst på alternativ B:

  • Jag vill ha en skolstruktur i enlighet med kommunfullmäktiges beslut den 23 april 2018, § 69, d.v.s. att förskoleklasserna, grundskolorna och fritidshemmen i Fogdö skola, Länna skola, Härad skola och Tosterö skola ska upphöra, att verksamheten i Stallarholmskolans och Karinslundsskolans årskurs 7–9 ska upphöra samt att verksamhet i förskoleklass, grundskolans årskurs 1–3 och fritidshem påbörjas vid Karinslundsskolan.

12,2% valde att inte ta ställning i frågan och 2% av rösterna var ogiltiga.

Valnämnden har vid sitt sammanträde idag beslutat att överlämna den slutliga röstsammanräkningen och omröstningsresultatet för kännedom till kommunfullmäktige.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2018