Ny skolstruktur för grundskolan

Den 26 februari 2018 fattade kommunfullmäktige beslut om att en ny skolstruktur ska införas i Strängnäs kommun.

Beslutet i kommunfullmäktige innebär att fullmäktige uppdrar till barn- och utbildningsnämnden att påbörja och genomföra ”Förslag 2” enligt rapporten Skolstruktur för inkluderande lärmiljö.

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde den 27 februari fattade nämnden beslut om att uppdra till Utbildningskontoret att verkställa omorganisationen av grundskolan i Strängnäs kommun. I de fall det anses lämpligt ska förändringarna genomföras redan inför höstterminen 2018. Omorganisationen ska vara genomförd i sin helhet inför höstterminen 2019.

Den nya skolstrukturen innebär att:

  • Elever som anvisats till Fogdö skola, Härads skola och Tosteröskolan kommer att anvisas till Karinslundsskolan, som blir en F-6-skola. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Fogdö, Härad och vid Tosteröskolan.
  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Karinslundsskolan kommer att anvisas till Paulinska skolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 vid Karinslundsskolan.
  • Paulinska skolan kvarstår som årskurs 4-9 skola.
  • Elever som anvisats till Länna skola kommer att anvisas till Åkersskolan. Därmed upphör all grundskoleverksamhet och all fritidshemsverksamhet i Länna.
  • Elever i årskurs 7-9 som anvisats till Stallarholmsskolan kommer att anvisas till Mariefredsskolan. Därmed upphör undervisning i årskurs 7-9 i Stallarholmen.

Vårdnadshavare till elever vid berörda skolor kommer att informeras om beslutet och vad det innebär för deras del.

All information om skolstrukturutredningen hittar du på strangnas.se/skolstruktur

Folkomröstning

Vid sammanträdet den 26 februari beslutade kommunfullmäktige också att en folkomröstning om den nya skolstrukturen kommer att hållas.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 juni 2018