Vi håller rent i Strängnäs kommun

Just nu pågår kampanjen ”Vi håller rent” i Strängnäs kommun, tidigare vid namn ”Skräpplockardagarna”. Under ett par veckor kommer cirka 3700 deltagare, huvudsakligen barn med pedagoger, att plocka skräp i den offentliga miljön runt sina skolor i Strängnäs kommun. Även kommunens parkenhet genomför skräpplockning vid infarter, rondeller och liknande. I hela landet deltar 588 471, främst barn, i kampanjen.

Varför genomförs denna kampanj?

De negativa effekterna av nedskräpning är många och täcker hela begreppet hållbarhet – konsekvenserna är miljömässiga, sociala och ekonomiska. I arbetet med att minska nedskräpningen är det därför viktigt att ha en helhetssyn.

Nedskräpning skapar otrivsamma och otrygga miljöer och kan skada djur och människor. Den ställer också till problem för exempelvis friluftsliv och turistnäring. Studier visar att nedskräpade områden lätt hamnar i en negativ spiral som leder till ytterligare nedskräpning och andra kostsamma problem som till exempel skadegörelse.

Genom att plocka skräp uppmärksammas inte bara skräpet på ett nytt sätt, vi visar också för andra att skräp inte hör hemma någon annanstans än i papperskorgen. För i slutändan är det ditt och vårt skräp, och det försvinner inte av sig själv.

Genom kommunens medverkan i kampanjen får vi inte bara en renare, trivsammare och tryggare närmiljö att vistas i. Vi bidrar genom kampanjen även till att nå kommunens vision ”Tillsammans och med invånarnyttan i fokus skapar vi framtidens hållbara kommun i hjärtat av Mälardalen”. Att kampanjen dessutom kan bidra till miljö- och hållbarhetsmål i Strängnäs, Sverige och världen är förstås också bra att känna till.

Läs mer om kampanjen och arbetet på HSRs hemsida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juni 2018