Åtgärder för att stötta näringslivet

Kommunen har tagit fram ett antal åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare som drabbats hårt av pandemin.

Strängnäs kommun har gett förutsättningar för företagare att öka sin försäljning genom att ge möjlighet till plats för försäljning på Visholmen. Föreningar och organisationer ges också möjligheter att använda Visholmen som plats för trygghetsskapande aktiviteter. Platserna måste dock bokas och det är först till kvarn som gäller.

Har du frågor eller vill boka plats kontakta kommunens näringslivschef eller ring Kontaktcenter på telefon 0152-291 00.

Dukat Bord-möten är vägledning för företagare på ett enkelt sätt när du ska etablera, expandera eller förändra din verksamhet på ett sådant sätt att nya krav på tillstånd eller tillsyn uppstår.

Då träffar du handläggare från alla berörda myndigheter som du behöver som till exempel bygglov, brandskydd eller serveringstillstånd.

Dukat bord-möten är kostnadsfria.

Strängnäs kommuns näringslivschef har vid flera tillfällen haft avstämning med representanter från till exempel redovisningsbyråer, banker och politiker om hur näringslivet mår i kommunen. Detta för att se hur vi tillsammans kan stödja företagare under krisen och att rätt åtgärder beslutas.

För att kunna stödja företagare inom restaurangbranschen har Strängnäs kommun tagit beslut att under 2021 och 2022 ta bort de kommunala avgifterna för livsmedelstillsyn. Läs hela beslutet här.

För att kunna stödja företagare inom restaurangbranschen har Strängnäs kommun tillfälligt beslutat att under 2021 och 2022 ta bort den kommunala avgiften för ansökningar om serveringstillstånd. Läs hela beslutet här.

Kommunen har beslut att återbetala årsavgifter för 2020 inom livsmedelstillsynen. Läs hela beslutet här.

Efter ett inkommet medborgarförslag från en lokal företagare så beslutar Strängnäs kommun att återbetala tillsynsavgifter för serveringstillstånd enligt alkohollagen för år 2020. Återbetalningen ska inte omfatta tillsynsavgifter för försäljning av folköl
inom detaljhandeln. Läs mer om beslutet här.

Kommunen har stöttat med medel till RF-SISU i deras arbete med att utbilda framtida unga ledare och skapa en sommar fylld med idrottsaktiviteter för våra unga.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020