Åtgärder för att stötta näringslivet

Pandemin har drabbat företagare i Strängnäs kommun väldigt hårt. Många företag vittnar om förlorade kunder och varslad personal. Kommunen har därför tagit fram ett antal åtgärder för att underlätta för våra lokala företagare.

Kommunen har gjort det möjligt att förlänga betalningstiden för tillstånd och tillsyn inom miljöverksamhetens områden som livsmedel, miljö- och hälsoskydd och serveringstillstånd.

Varje fråga bedöms enskilt så kontakta handläggaren som skickat fakturan till dig eller hör av dig till kommunens kontaktcenter, 0152-291 00, så hjälper de dig att komma till rätt handläggare.

Hyr du lokal av Strängnäs kommun? Hör av dig till den som skickat fakturan för att komma överens om förlängd betalningstid, eller hör av dig till kommunens kontaktcenter, 0152-291 00, så hjälper de dig att komma till rätt handläggare.

Strängnäs kommun kommer att betala sina leverantörer så snabbt som möjligt och korta ner betalningstiden.

Alla tillsynsbesök som inte är kritiska eller kan innebära risk om de inte genomförs kommer att skjutas upp en tid.

För att underlätta för till exempel butiker och restauranger som i mindre skala vill flytta ut sin verksamhet på gatan har Strängnäs kommun tillfälligt tagit bort avgiften för markupplåtelse (det gäller inte årliga arenden). Du söker du markupplåtelser som vanligt men vi kommer inte ta ut någon kommunal avgift för den ansökan.

Du kan alltid höra av dig till kontaktcenter med frågor, 0152-291 00.

De konferenser och möten som Strängnäs kommun redan bokat in på konferensanläggningar kommer inte att avbokas. I de fall de avbokas betalar vi konferensavgiften. Avser konferenser innan 6 november 2020.

Inför sommaren och hemestertider har Strängnäs kommun förberett platser på Visholmen för food trucks som kommer att finnas där under sommaren med god mat och dryck. Kommunen tar inte ut någon avgift, förutom el till självkostnadspris, för de som vill delta. Platserna måste dock bokas och det är först till kvarn som gäller.

Kontakta kommunens Kontaktcenter om du är intresserad av att boka en plats.
Telefon: 0152-291 00

Dukat Bord-möten är vägledning för företagare på ett enkelt sätt när du ska etablera, expandera eller förändra din verksamhet på ett sådant sätt att nya krav på tillstånd eller tillsyn uppstår.

Då träffar du handläggare från alla berörda myndigheter som du behöver som till exempel bygglov, brandskydd eller serveringstillstånd.

Dukat bord-möten är kostnadsfria, och du bokar för dig och ditt företag och under coronapandemin håller vi mötena digitalt.

Strängnäs kommun har mötts digitalt med alla banker i kommunen och med revisorer och företagsfrämjande organisationer under pandemin för gemensamma avstämningar och uppdateringar och för att se hur vi tillsammans kan stödja företagare under krisen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 september 2020