Affärsnätverk, företagarföreningar och samarbeten

Som företagare i Strängnäs kommun har du tillgång till ett antal företagarföreningar och affärsnätverk. De hjälper, stöttar och arbetar för företagens utveckling.

Att delta i olika föreningar och organisationer kan ge möjlighet till sociala nätverk och bra företagskontakter. Kontakt med ett eller flera av dessa nätverk kan vara värdefullt. Både för dig som ska etablera dig i kommunen eller om du redan är egen företagare som vill utveckla verksamheten.

Medlemmarna skapar tillsammans fler kontaktytor och möjligheter till samarbete. De kan även ha bra kontakt med andra organisationer och myndigheter. Kommunens Företagsservice har också ett bra kontaktnät.

Kontakta Företagsservice om du har frågor om vilket nätverk som skulle passa dig bäst. Du kan också höra av dig om du söker kontakt med till exempel någon annan myndighet eller organisation.

Företagarna
Företagarna verkar för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt verkar de för att skapa ett starkt nätverk bland regionens företagare.

ALMI
Från idéer till framgångsrika företag. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Nyföretagarcentrum
Ger personliga rådgivningen vilken alltid är kostnadsfri, objektiv och konfidentiell och med en god förankring i det lokala näringslivet. Stöds av lokala näringslivet och kommun med medel och annat stöd.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Fyra Mälarstäder
Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs kommun hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 315 000 invånare. Därför har de fyra mälarstäderna startat ett samarbete för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm - Mälardalen.

Region Södermanland
Regionförbundet Sörmland är en medlemsorganisation för alla Sörmlandskommuners för regional utveckling och samordning.

Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsens generella uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar och att ge likvärdig service i hela länet.

Stockholm Business alliance, SBA
Stockholm Business Alliance, SBA,är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där Strängnäs kommun är en partner. Arbetet delas in i de tre delarna investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och näringslivsservice/nöjd-kund-index.  

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sveriges kommuner och regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation och medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.

Svenskt näringsliv
Arbetsgivarorganisation som driver frågor inom områden som är viktiga för alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur. Genomför undersökningen om företagsklimat årligen samt kommunranking.

Business Sweden
Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet, UF, är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande.

Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar för östra mellansveriges företags intressen, Södermanland, Örebro och Västmanland.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2021