Nätverk för företagare

Företagsfrukost

Det finns flera olika företagarföreningar och affärsnätverk för dig som är företagare i Strängnäs kommun. De hjälper, stöttar och arbetar för företagens utveckling.

Att delta i olika föreningar och organisationer kan ge tillgång till sociala nätverk och bra företagskontakter. Kontakt med ett eller flera nätverk och föreningar kan vara värdefullt, både för dig som ska etablera dig i kommunen och för dig som redan är företagare och vill utveckla din verksamhet.

Aktörerna hjälps tillsammans åt med att skapa fler kontaktytor och möjligheter till samarbeten.

Kommunens Företagsservice har bra kontakt med nätverk, organisationer och myndigheter. Du kan höra av dig dit om du har frågor om vilket nätverk som kan passa bäst för dig. Du kan också ställa frågor om hur du kommer i kontakt med någon organisation eller myndighet.

Företagarna
Företagarna verkar för bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige. Lokalt verkar de för att skapa ett starkt nätverk bland regionens företagare.

ALMI
Från idéer till framgångsrika företag. Almi erbjuder rådgivning, lån och riskkapital i företagandets alla faser.

Nyföretagarcentrum
Ger personliga rådgivningen vilken alltid är kostnadsfri, objektiv och konfidentiell och med en god förankring i det lokala näringslivet. Stöds av lokala näringslivet och kommun med medel och annat stöd.

Lantbrukarnas Riksförbund, LRF
Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, är en partipolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna. LRF medverkar till utveckling av företag och företagare med jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö som bas, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Fyra Mälarstäder
Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs kommun hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 315 000 invånare. Därför har de fyra mälarstäderna startat ett samarbete för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm - Mälardalen.

Region Södermanland
Regionförbundet Sörmland är en medlemsorganisation för alla Sörmlandskommuners för regional utveckling och samordning.

Länsstyrelsen Södermanland
Länsstyrelsens generella uppdrag är att vara regeringens företrädare i länet, arbeta för samverkan och väl avvägda helhetslösningar och att ge likvärdig service i hela länet.

Stockholm Business alliance, SBA
Stockholm Business Alliance, SBA,är ett partnerskap mellan 55 kommuner i åtta län där Strängnäs kommun är en partner. Arbetet delas in i de tre delarna investeringsfrämjande, internationell marknadsföring och näringslivsservice/nöjd-kund-index.  

Sveriges kommuner och regioner, SKR
Sveriges kommuner och regioner är en arbetsgivar- och intresseorganisation och medlemsorganisation för alla kommuner och regioner.

Svenskt näringsliv
Arbetsgivarorganisation som driver frågor inom områden som är viktiga för alla företag, exempelvis skatter, arbetsrätt, utbildning och infrastruktur. Genomför undersökningen om företagsklimat årligen samt kommunranking.

Business Sweden
Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet, UF, är en politiskt obunden, ideell utbildningsorganisation. Sedan1980 har de utbildat gymnasieelever i entreprenörskap genom processutbildningen UF-företagande.

Handelskammaren Mälardalen
Handelskammaren är en privat näringslivsorganisation som arbetar för östra mellansveriges företags intressen, Södermanland, Örebro och Västmanland.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Alla företag som är registrerade i vårt företagsregister får regelbundet nyhetsbrev där vi berättar om aktuella frågor som rör dig som företagare och vilket stöd som erbjuds.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2021