Företagsservice och myndighetskontakter

Företagsservice

Företagsservice guidar dig som företagare till myndighetsfunktionerna i den kommunala förvaltningen.

Företagsservice är en funktion för samlad myndighetskompetens bestående av de viktigaste kompetenserna inom den kommunala förvaltningen för dig som företagare. Genom Företagsservice kommer du enkelt i kontakt med kommunala myndighetsutövare inom bygglov, livsmedelskontroll, miljö- och hälsoskydd, serveringstillstånd, brandskydd och markupplåtelse.

Med företagaren i centrum är vår målsättning att erbjuda:

  • Enkelhet i kontakten med kommunen
  • Effektiva och rättssäkra ärendeprocesser
  • Tydlig information om lagar och regler
  • Vägledning till rätt kompetens inom kommunen
  • Ett bra bemötande som kännetecknas av öppenhet och respekt

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 november 2018