klart.se

Om Strängnäs kommun

Strängnäs, Mariefred, Stallarholmen och Åkers styckebruk är de mest namnkunniga kommundelarna. Inom kommunens gränser finns också Länna, Tosterö och Aspö, Vårfruberga (Fogdö, Vansö, Helgarö) och Härad. Var och en med sin särpräglade karaktär.

Läs om Strängnäs kommuns historia >>>

 

Strangnas

Strängnäs stad

Staden Strängnäs har en lång historia - denna plats, där vägar på land och vatten korsade varandra och där människor möttes blev tidigt en viktig marknads-, tings- och offerplats. Sedan 1100-talet har Strängnäs varit biskopssäte och spelade under medeltiden en viktig roll som kyrklig förvaltningsstad. Under 1200-talet grundlades den nuvarande Strängnäs Domkyrka. Byggnaderna runt kyrkan minner om skilda tider och bidrar till att skapa en säregen miljö.

Vandra Gyllenhjelmsgatan, vik av på Lillgatan, vik av på Klockarbacken mot Hospitalsgatan. Gå Hospitalsgatan, sedan över Storgatan och fortsätt Kvarngatan upp till Väderkvarnen och njut av den välbevarade stadsbilden. Strängnäs har också gamla anor som skolstad med bland annat Sveriges näst äldsta gymnasium och flera byggnader erinrar om den gamla lärdomsstaden.

 

Mariefred

Mariefred

Det är framförallt två faktorer som gjort att Mariefred har uppstått just här, slottet Gripsholm och klostret Pax Mariae. Av klostret finns numera inga lämningar ovan jord, medan slottet i desto högre grad dominerar sin omgivning. I slottet förvaras bland annat en av Europas största porträttsamlingar.

Man bör naturligtvis inte bli så tagen av slottet att man inte ser staden med sin välbevarade trähusbebyggelse. Somliga går att besöka, till exempel det mer än 200 år gamla Rådhuset, Callanderska gården som idag är hembygdsmuseum och det vackra värdshuset som byggdes som strumpfabrik på 1700-talet.

 

Stallarholmen

Stallarholmen

Stallarholmen består av socknarna Ytterselö, Överselö och Toresund. Selaön - Sveriges största insjö-ö, är en av Sveriges mest fornminnesrika trakter med många runstenar och gravhögar. De mest kända gravfälten är Åsa och Östa.

Området runt Åsa gravfält är extra sevärt under våren då marken täcks av tusentals backsippor. På Selaön finns även sevärdheter såsom Mälsåkers slott och Tynnelsö slott.


 
 

Åker

Åkers styckebruk

Åkers styckebruk är en av landets äldsta bruksorter och här finner man en genuin bruksmiljö med bland annat hytta från 1795, herrgård med park och flera olika välbevarade byggnader.

Runt Åkers styckebruk finns Åkers Bergslag med en storslagen och sjörik vildmarksnatur för ädelfiske, kanotning, bad, vandring på exempelvis Sörmlandsleden och långfärdsskridsko. Här finns stenålderslämningar som är 7000 år gamla.


 
 

Härad

Härad

Här finner du vacker natur, badplatser och mycket annat. Du kan roa dig med hästkrafter av olika slag. I Härad finns en motorbana mitt ute i skogen där tävlingar på hög nivå äger rum och i trakten finns flera gårdar med hästaktiviteter av allehanda slag.

I Härads vackra kyrka från 1100-talet finns ett altarskåp från 1500-talet och ett triumfkrucifix från 1300-talet.


 
 

Länna

Länna

Länna är en levande ort och ligger cirka en mil söder om Strängnäs tätort. Kommundelen består till stor del av landsbygd med jord och skogsbruk. Runt kyrkan har den gamla byn Merlänna vuxit upp till en tätort med cirka 130 familjer. I hela kommundelen bor det ungefär 800 personer.

 


 
 
 

Tosterö

Tosterö

Aspö-Tosterö och Oknö
Här inbjuder ett ett vackert landskap, som är så typiskt för trakten kring Strängnäs, till naturupplevelse och avkoppling. Området norr om staden bestod på vikingatiden av flera små öar. Idag har Mälaren dragit sig tillbaka och givit ett område för fritid, odling och med spår från forna tider. Här finns Gisslestenen, som inte är en runsten i vanlig bemärkelse, eftersom runorna är direkt inristade i berget.


 
 

Fogdö

Vårfruberga

Ta dig tid och åk ut på Fogdölandet där hantverkare och gårdsbutiker erbjuder en mångfald av kultur och varor. Det finns tre medeltidskyrkor att besöka liksom ett skolmuseum och lanthandel. Här finns också cirka 500 registrerade fornlämningar. Upplev den imponerande graven Ingjalshögen och de mäktiga fornborgarna Rällinge, Stenby och Karleby som i fantasin för dig bakåt i tiden.

Vackert beläget alldeles intill kungsgården Kungsberg, nedanför den plats där nunneklostret Vårfruberga låg, finns en badplats vid Mälaren. Det var verksamt från 1200-talet fram till Gustav Vasas dagar, då teglet i klostrets väggar användes för att bygga Gripsholms slott.