Information

HR-specialist, HR-avdelningen (tidsbegränsad)

Arbetsuppgifter

Strängnäs kommun söker en HR-specialist med inriktning mot arbetsmiljö och rehabilitering, med placering på HR-avdelningen. Strängnäs kommun har idag stora utmaningar med höga sjuktal. Vi inför därför en tidsbegränsad anställning med målsättningen att förebygga och förkorta sjukskrivning hos medarbetare inom social- och utbildningskontoret, 50 procent på vartdera kontor. Chef har fortsatt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar för sina medarbetare. Vidare är syftet att stärka samverkan mellan oss, vårdgivare, företagshälsovård och Försäkringskassan, för att på detta sätt bidra till samordnad medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering. Målet är att genomföra individanpassade insatser under pågående sjukskrivning, samt stötta för återgång i arbete. Uppdraget omfattar att: • Tillsammans med chef ge riktat stöd till medarbetare genom individanpassad coaching, och koordinering, samt uppföljning av planerade åtgärder och effekter. • Samordna aktörer som är involverade i den anställdas medicinska och arbetslivsinriktade rehabilitering. • Identifiera aspekter i arbetsmiljön som kan innebära risk för sjukfrånvaro hos andra medarbetare och föra denna information vidare så att åtgärder kan vidtas. • Stödja chefer och medarbetare i frågor som rör sjukförsäkringsprocessen och regelverk. • Följa upp och hantera tillbud och arbetsskadeanmälningar tillsammans med chefer. • Genomföra vissa utbildningsinsatser för medarbetare och chefer. • Arbeta i nära samarbete med ordinarie HR-specialister på HR-avdelningen. Stödet till chefer och medarbetare sker via fysiska möten och telefon/Skype.

Kvalifikationer

Vi söker dig med för tjänsten lämplig högskoleutbildning, alternativt annan utbildning/erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har tidigare arbetslivserfarenhet av arbetslivsinriktad rehabilitering inom exempelvis HR, hälso- och sjukvård, företagshälsovård eller försäkringskassa. Då det förekommer resor i tjänsten är det ett krav att du innehar B-körkort. Du har goda datakunskaper. Vi ser gärna att du har kunskaper och kompetenser inom rehabiliteringskoordinering, rehabiliteringskedjan, arbetsförmågeutredning och arbetsrätt. Även erfarenhet inom coachande och problemlösningsorienterade samtal är en fördel. Det är meriterande om du tidigare arbetat inom offentlig verksamhet. Personliga egenskaper vi efterfrågar: • Du är strukturerad, har förmåga att planera och prioritera effektivt inom och mellan individärenden. • Du ser möjligheter, tar initiativ, vågar ställa krav och kan arbeta självständigt. • Du har god samarbetsförmåga. • Du har god förmåga att se till hela individens resurser och behov. • Du är kommunikativ, lyhörd, nyfiken och uthållig. Du rapporterar till HR-chef, men får uppdrag från social- och utbildningschef.


I samarbete med offentliga jobb

Sista ansökningsdatum: 2019-08-15

Referensnummer: 300/19


Anställningsvillkor

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning

Omfattning: Heltid

Löneform:

Arbetstid: Heltid

Tillträde: Tillträde snarast till och med 30 juni 2020, med möjlighet till fortsatt tidsbegränsad anställning.


Upplysningar

Lina Svensson,

Telefon:


Katharina Andersson,

Telefon: 0152 293 67


Fackliga kontaktpersoner

Fackliga representanter nås via kontaktcenter Tel: 0152-29100


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 juli 2019
Arbete och företagande